Oferta dla bydła - rozwiązania szyte na miarę każdego klienta

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i codziennej pracy doradców żywieniowych De Heus z Państwem na fermach, wiemy co decyduje o sukcesach hodowli oraz z jakimi problemami się borykacie.

Wyniki hodowlane, ekonomiczne i zdrowotność zwierząt to czynniki najważniejsze dla każdego hodowcy. Dlatego, naszą wiedzę i doświadczenie przekładamy na rozwiązania żywieniowe, dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Rozwiązania De Heus są proste i bezpieczne dla chowu i hodowli, a wszystkie produkty wytwarzane są z surowców najwyższej jakości. Charakteryzują się stabilnością, powtarzalnością oraz optymalnym zbilansowaniem recepturowym.

Rozwiązania żywieniowe dla bydła De Heus umożliwią:

ZOBACZ WIĘCEJ